Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

DCLR: Dictionar De Cuvinte Livresti In Limba Romana
DCLR: Dictionar De Cuvinte Livresti In Limba Romana
DCLR: Dictionar De Cuvinte Livresti In Limba Romana
Ebook377 pages5 hours

DCLR: Dictionar De Cuvinte Livresti In Limba Romana

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

DCLR este primul dictionar de acest gen din literatura romaneasca de specialitate.

Lucrarea satisface dorinta de cunoastere lexicala a unui public larg si variat, de la utilizatorii obisnuiti la studenti, elevi si profesori din mediul universitar si preuniversitar. DCLR urmareste sa faca cunoscute cuvinte si sensuri considerate specifice limbajului livresc, elitist, erudit, atat prin intermediul definitiilor din dictionar, cat si prin reperarea acestor lexeme in principalele dictionare explicative si de neologisme actuale.

De asemenea, datorita studiului stiintific introductiv, DCLR raspunde intrebarilor cercetatorilor lingvisti, privitoare la statutul in limba al acestei categorii de cuvinte.

Prin urmare, DCLR este un dictionar a carui prezenta este necesara in fiecare biblioteca.

Dictionarul de fata contine 1595 cuvinte livresti. Alcatuirea acestuia isi propune, realizarea unei radiografii a situatiei acestor elemente in principalele dictionare explicative si normative actuale, din perioada 2005-2016. Consecinta a fisarii respectivelor dictionare, DCLR evidentiaza felurile in care au fost tratate aceste cuvinte din punctul de vedere al apartenentei la clasa cuvintelor livresti in dictionarele respective, intre care exista, uneori, diferente notabile.

Dictionarul aduce in atentia utilizatorilor sensul acestor lexeme si, ca urmare, face cunoscute unui public mai larg atat existenta, cat si intelesul acestora, precum si faptul ca ele apartin unui stil de exprimare erudit, elitist.

Un dictionar de acest tip este dificil de elaborat. Redactarea sa presupune un proces permanent de selectie si aducere la zi, proces in egala masura complex si delicat, deoarece, pe langa datele criteriile amintite mai sus, intervine, in mod inevitabil, idiolectul autoarei. De asemenea, trebuie luat in calcul faptul ca, eventuala aparitie a unor editii noi ale dictionarelor excerptate, inainte de publicarea DCLR (cum ar fi, de pilda, viitoarea editie a DOOM), ar putea conduce la mici neconcordante intre lucrarea de fata si acestea din urma.

LanguageRomână
Release dateMay 31, 2021
ISBN9786060714392
DCLR: Dictionar De Cuvinte Livresti In Limba Romana
Read preview

Related to DCLR

Related ebooks

Foreign Language Studies For You