Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Verific Ce Stiu. Activitati Scolare. 8-9 Ani
Verific Ce Stiu. Activitati Scolare. 8-9 Ani
Verific Ce Stiu. Activitati Scolare. 8-9 Ani
Ebook49 pages18 minutes

Verific Ce Stiu. Activitati Scolare. 8-9 Ani

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Activitățile propuse îl vor ajuta pe elev să descopere, să selecteze informații, să facă conexiuni, să formuleze întrebări, să își pună imaginația la încercare, să își exerseze abilitățile de artist.

LanguageRomână
Release dateJul 26, 2018
ISBN9786063359507
Verific Ce Stiu. Activitati Scolare. 8-9 Ani

Read more from Alina Bratosin

Related to Verific Ce Stiu. Activitati Scolare. 8-9 Ani

Related ebooks

Children's School & Education For You