Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O zi de vară perfectă pentru Olaf
O zi de vară perfectă pentru Olaf
O zi de vară perfectă pentru Olaf
Ebook45 pages10 minutes

O zi de vară perfectă pentru Olaf

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Învăţ să citesc este o colecţie special creată pentru a-i ajuta pe cei mai mici cititori să pornească în aventura lecturii. Formatul accesibil, poveştile bogat ilustrate şi textul adaptat la nivelul de înţelegere al copiilor de vârstă preşcolară contribuie la captarea atenţiei şi a interesului cititorilor începători şi îi motivează totodată să păşească încrezători în lumea magică a poveştilor.

LanguageRomână
Release dateAug 25, 2015
ISBN9786063355578
O zi de vară perfectă pentru Olaf

Read more from Disney

Related to O zi de vară perfectă pentru Olaf

Related ebooks