Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

National Geographic - De ce? Prima mea carte de intrebari
National Geographic - De ce? Prima mea carte de intrebari
National Geographic - De ce? Prima mea carte de intrebari
Ebook96 pages10 hours

National Geographic - De ce? Prima mea carte de intrebari

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

DE CE?
Iată o întrebare pe care părinţii o aud des din partea copiilor.

Cu DE CE? Prima mea carte de întrebări, părinţii pot găsi răspunsuri directe, adevărate, fascinante şi adecvate vârstei copiilor.

Peste 300 de ilustraţii color sugestive aduc la viaţă universul copiilor, satisfăcându‑le curiozitatea şi simţul umorului. În fiecare capitol, întrebările încurajează lectura interactivă şi aduc noi cunoştinţe.

Şi ce spuneţi despre paginile DE CE NU?

LanguageRomână
Release dateJul 25, 2017
ISBN9786063360091
National Geographic - De ce? Prima mea carte de intrebari

Related to National Geographic - De ce? Prima mea carte de intrebari

Related ebooks

Earth Sciences For You

View More