Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Misterul civilizației umane
Misterul civilizației umane
Misterul civilizației umane
Ebook708 pages13 hours

Misterul civilizației umane

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Fiecare dintre aceste ipoteze presupun implicit sau explicit o anumită viziune despre Univers. Aceste viziuni asupra Universului pot fi clasificate în două categorii: viziuni exotice şi viziuni ontologice. Viziunile exotice sunt acelea care consideră că Universul poate fi cunoscut sub o formă sau alta, dar numai parţial, nu în integralitate; astfel de viziuni se întâlnesc în cadrul ipotezei civilizaţiei paranormale, a ipotezei originii oculte, a ipotezei simulării şi a ipotezei planetei amenajate. În fiecare dintre aceste ipoteze se consideră că civilizaţia umană este inclusă într-un Univers care nu poate fi cunoscut decât vag, incomplet şi este de fapt supusă influenţelor acestui Univers (care poate fi magic, supranatural sau inteligent şi creativ, după caz); în nici un caz civilizaţia nu poate controla nimic sau nu poate supravieţui decât dacă Universul însuşi o va permite.
Viziunea ontologică presupusă în cadrul celorlalte ipoteze, implică un Univers care poate fi cunoscut dacă nu integral, măcar într-o anumită măsură, un Univers care poate fi descris prin anumite legi; în aceste ipoteze, se presupune că Universul acţionează asupra civilizaţiei; după caz, acest Univers este considerat ca fiind etern (staţionar), în evoluţie/expansiune; inclus în alte structuri (Multivers sau Hiperunivers), este un Univers care poate fi socotit ca fiind unul dintre nenumăratele Universuri Alternative sau Paralele.
Oricine va alege (sau va admite) o anumită ipoteză, implicit va alege şi o anumită viziune despre Univers precum şi un anumit scenariu de viitor privind evoluţia civilizaţiei umane specific ipotezei alese...
ÎNCOTRO ?
De mii şi mii de ani, omenirea merge neîncetat pe drumu-i mohorât şi lung... Şi iar se întoarce şi iar înaintează ca într-un labirint fără sfărşit...
De unde vine, încotro se îndreaptă ? Nimeni dintre oameni nu o va şti vreodată...
Dacă un singur om va şti, ceilalţi oameni nu îl vor crede...

LanguageRomână
Release dateOct 13, 2018
ISBN9786069016183
Misterul civilizației umane

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Misterul civilizației umane

Related ebooks