Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

50 de idei geniale
50 de idei geniale
50 de idei geniale
Ebook365 pages7 hours

50 de idei geniale

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Motorul cu aburi, tiparul, sistemul bancar, vaccinul, telefonul, internetul… puteți să vă imaginați lumea fără ele?

50 de idei geniale este o fascinantă călătorie de descoperire a celor mai importante idei pe care le-au avut vreodată oamenii. John Farndon a apelat la o serie de experți, care au căzut de acord în privința unei liste cu 50 de idei, de la cele elementare, cum ar fi roata, până la cele mai pretențioase, cum ar fi teoria cuantelor. După ce lista a fost finalizată, autorul a configurat un site și i-a invitat pe vizitatori să voteze ideea pe care o considerau ei cea mai importantă. În fruntea listei s-a situat internetul. Dar este el oare mai important decât democrația sau decât abolirea sclaviei? Ce s-ar fi ales de umanitate fără foc, vaccinuri, agricultură sau canalizare? Fără roată, civilizația modernă ar fi practic imposibilă, dar și capitalismul și căsătoria ne-au schimbat radical modul de viață. Fiecare dintre aceste idei este importantă și a avut un impact uriaș asupra omenirii.

Scopul cărții nu este să ne ofere răspunsuri, ci să ne provoace curiozitatea și să ne facă să medităm la ceea ce contează cu adevărat – care sunt ideile de care avem nevoie și care sunt cele de care ne putem lipsi. Trecerea în revistă a celor 50 de idei geniale mai are un scop, cel de a glorifica ingeniozitatea, bogăția de idei strălucite pe care le-au avut oamenii de-a lungul secolelor.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066008457
50 de idei geniale

Related to 50 de idei geniale

Related ebooks