Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

50 de idei pe care trebuie sa le cunosti - Istorie
50 de idei pe care trebuie sa le cunosti - Istorie
50 de idei pe care trebuie sa le cunosti - Istorie
Ebook159 pages83 hours

50 de idei pe care trebuie sa le cunosti - Istorie

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Printre contribuţiile editoriale ale lui IAN CROFTON se numără Brewer’s Britain and Ireland, cea de a doua ediţie a Brewer’s Dictionary of Modern Phrase and Fable şi Brewer’s Cabinet of Curiosities. Cărţile scrise de el includ şi The Kings and Queens of England, History without the Boring Bits (2007) şi Traitors and Turncoats (2009). Ian Crofton locuieşte în nordul Londrei împreună cu familia sa.

LanguageRomână
Release dateAug 6, 2020
ISBN9786063363023
50 de idei pe care trebuie sa le cunosti - Istorie

Related to 50 de idei pe care trebuie sa le cunosti - Istorie

Related ebooks

Wars & Military For You