Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cele mai frumoase poezii pentru copii
Cele mai frumoase poezii pentru copii
Cele mai frumoase poezii pentru copii
Ebook53 pages21 hours

Cele mai frumoase poezii pentru copii

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Însoțite de versurile Aurorei Georgescu, ilustrațiile superbe ale lui Tony Wolf prezintă întâmplări nostime cu animăluțe, care îi vor înveseli pe cei mici. O minunată introducere în lumea poeziilor pentru toți copiii!

LanguageRomână
Release dateJun 6, 2019
ISBN9786063358593
Cele mai frumoase poezii pentru copii

Read more from Tony Wolf

Related to Cele mai frumoase poezii pentru copii

Related ebooks

Children's Animals For You