Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Inteligența emoțională
Inteligența emoțională
Inteligența emoțională
Ebook169 pages2 hours

Inteligența emoțională

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Inteligența emoțională (IE) a apărut ca un concept care ar putea să explice variațiile în comportament ce nu pot fi justificate prin metodele tradiționale de măsurare a trăsăturilor de personalitate sau a inteligenței academice generale (numită, în mod tradițional, IQ). Această carte a fost scrisă pentru a le permite tinerilor manageri și celor care își doresc să devină manageri să dobândească încredere în principalele probleme de zi cu zi sau din domeniul afacerilor influențate de IE, adresându‑se, în aceeași măsură, și celor care lucrează în sectorul public sau în cel non‑profit. Structurat pe zile, conținutul capitolelor este unul bazat pe acumulări, fiecare zi pornind de la informația zilelor anterioare.

LanguageRomână
Release dateDec 5, 2016
ISBN9786063311512
Inteligența emoțională

Related to Inteligența emoțională

Related ebooks

Psychology For You