Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum să devii un lider de succes: Ghid pentru introvertiți
Cum să devii un lider de succes: Ghid pentru introvertiți
Cum să devii un lider de succes: Ghid pentru introvertiți
Ebook30 pages21 minutes

Cum să devii un lider de succes: Ghid pentru introvertiți

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Dacă ești introvertit, probabil știi cum e să te zbați ca să fii văzut și auzit într-o organizație care apreciază mai mult comportamentul extrovertit. Poate fi foarte dificil, mai ales dacă ai o funcție de conducere: chiar dacă faci o treabă foarte bună, simți că eficacitatea ta are de suferit. Cum îți poți valorifica potențialul maxim într-un mediu care nu favorizează întotdeauna comportamentul introvertit? 

În acest curs de la Scribd Coach, Lorraine McCamley, coach și autoarea cărții Boldly Quiet, ne arată că introvertiții pot fi lideri eficienți fără a renunța la o parte din ei înșiși. Pornind de la ideea că introvertiții nu trebuie să se schimbe sau să se prefacă a fi altcineva, autoarea ne vorbește despre asumarea responsabilității pentru felul cum suntem la locul de muncă, despre relația dintre lideri și cei pe care-i conduc, despre cum să conducem cu intenție și multe altele. Cursul este însoțit de exerciții care ne permit să punem imediat în aplicare cele învățate. 

Contrar a ceea ce am fost făcuți să credem, liderii introvertiți pot avea un impact la fel de puternic precum cei extrovertiți. Scopul acestui curs este să ne ajute să ne dezvoltăm această capacitate.

LanguageRomână
PublisherScribd Coach
Release dateMay 16, 2023
ISBN9781094459905
Read preview

Related to Cum să devii un lider de succes

Related ebooks

Books Recommended For You