Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

De ce-i iubim pe cei care ne fac rău
De ce-i iubim pe cei care ne fac rău
De ce-i iubim pe cei care ne fac rău
Ebook378 pages6 hours

De ce-i iubim pe cei care ne fac rău

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

De ce-i iubim pe cei care ne fac rău oferă o explicație genială și plină de dramatism a motivului pentru care pacientul și codependentul se îndrăgostesc până peste cap de narcisiști egoiști și egocentriști, frumoși și deosebit de interesanți. Încă din zorii civilizației, bărbații și femeile au fost atrași irezistibil în relații romantice nu atât prin ceea ce văd, simt și gândesc, ci mai mult prin forțe invizibile. Când indivizii din medii emoționale sănătoase se întâlnesc, irezistibila „forță a iubirii“ creează o relație durabilă, reciprocă și stabilă. Codependenții și narcisiștii patologici sunt învăluiți în mod similar într-o stare de visare seducătoare; cu toate acestea, se vor trezi ulterior într-un „balansoar“ dureros de dragoste, durere, speranță și dezamăgire. Sufletul-pereche din visele codependentului va deveni narcisistul coșmarurilor lui. Cititorii vor înțelege mai bine de ce aceştia, în ciuda dorinţei lor de iubire adevărată, se îndrăgostesc fără speranță și dureros de partenerii care îi rănesc. De ce-i iubim pe cei care ne fac rău ghidează și inspiră atât omul de rând, cât și profesionistul pentru a rupe cercul vicios al atracției patologice.

LanguageRomână
Release dateOct 30, 2020
ISBN9786063368097
De ce-i iubim pe cei care ne fac rău

Related to De ce-i iubim pe cei care ne fac rău

Related ebooks

Psychology For You