Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Inteligența emoțională 2.0. Strategii esențiale pentru succesul personal și profesional
Inteligența emoțională 2.0. Strategii esențiale pentru succesul personal și profesional
Inteligența emoțională 2.0. Strategii esențiale pentru succesul personal și profesional
Ebook214 pages3 hours

Inteligența emoțională 2.0. Strategii esențiale pentru succesul personal și profesional

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

În contextul vieții profesionale grăbite de azi,oamenii petrec mai mult timp cu calculatorul, cu telefonul și în conferințe de afaceri decât comunicând direct, față în față. În această rețea din ce în ce mai complexă, inteligența emoțională este mai importantă ca oricând. Conform cercetărilor, EQ-ul este de două ori mai important decât IQ-ul pentru a obține ce vrei în viață. Cartea conține un program pas cu pas care te va ajuta să-ți identifici abilitățile de inteligență emoțională, responsabile pentru 58% din performanța în toate tipurile de muncă, să ți le sporești și să te bucuri de succes atât în viața personală, cât și în cea profesională.

LanguageRomână
Release dateFeb 9, 2017
ISBN9786063313356
Inteligența emoțională 2.0. Strategii esențiale pentru succesul personal și profesional

Related to Inteligența emoțională 2.0. Strategii esențiale pentru succesul personal și profesional

Related ebooks

Psychology For You