Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Puterea Ta Interioara: Preia Controlul Asupra Vietii Tale
Puterea Ta Interioara: Preia Controlul Asupra Vietii Tale
Puterea Ta Interioara: Preia Controlul Asupra Vietii Tale
Ebook310 pages6 hours

Puterea Ta Interioara: Preia Controlul Asupra Vietii Tale

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

De-a lungul anilor am lucrat cu sute de oameni si, discutand cu fiecare în parte în cadrul sedintelor de psihoterapie si life-coaching, am observat care sunt principalele probleme cu care se confrunta acestia: ganduri si emotii disfunctionale, credinte limitative, lipsa încrederii în sine, stima de sine scazuta, relatii t

LanguageRomână
Release dateMay 13, 2015
ISBN9789730199017
Puterea Ta Interioara: Preia Controlul Asupra Vietii Tale
Read preview

Related to Puterea Ta Interioara

Related ebooks

Self-Improvement For You