Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Programarea neurolingvistică
Programarea neurolingvistică
Programarea neurolingvistică
Ebook150 pages1 hour

Programarea neurolingvistică

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Bun venit în lumea programării neurolingvistice (neuro-linguistic programming – NLP)! Cartea de față îți va prezenta principalele teme și idei ce constituie NLP. Îți va oferi cunoștințe de ansamblu și înțelegerea conceptelor‑cheie, pe lângă exerciții practice menite a‑ți pune mintea la contribuție. NLP are propriul sistem de limbaj și organizare, explicat pe larg cu exemple din problemele profesionale și personale. Teoriile și practica NLP te vor ajuta să descoperi ce îi face pe unii oameni să exceleze în toate aspectele vieții lor, stimulându‑te să faci același lucru.

LanguageRomână
Release dateDec 5, 2016
ISBN9786063311611
Programarea neurolingvistică

Related to Programarea neurolingvistică

Related ebooks

Psychology For You