Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum să-ți formezi o imagine corporală pozitivă
Cum să-ți formezi o imagine corporală pozitivă
Cum să-ți formezi o imagine corporală pozitivă
Ebook49 pages39 minutes

Cum să-ți formezi o imagine corporală pozitivă

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Imaginea corporală negativă afectează oameni din toate categoriile sociale. Cu toții primim, de-a lungul vieții, mesaje despre corpul „ideal” și adesea ajungem să interiorizăm sentimente complicate față de noi înșine, despre care ne poate fi greu să vorbim. Nu putem procesa aceste sentimente de unele singure. 

În cursul „Cum să-ți formezi o imagine corporală pozitivă”, realizat de Scribd Coach, Stacie Garland, coach specializat în imaginea corporală, iubirea de sine și încrederea în propria persoană, își folosește cunoștințele de psihologie pentru a deschide un dialog despre fundamentele cognitive ce stau la baza imaginii corporale și despre cum ne putem redirecționa gândirea astfel încât să dobândim o viziune îmbunătățită asupra corpului nostru și a propriei persoane. În scopul de a ne schimba radical felul în care ne vedem pe noi și corpurile noastre, într-un mod mai iubitor și mai respectuos, Garland discută despre cum se formează imaginea noastră corporală, despre modul în care condiționarea contribuie la formarea obiceiurilor și despre lucrurile pe care le putem face pentru a ne schimba obiceiurile și pentru a avansa pe scara iubirii de sine. De asemenea, ne oferă exerciții care ne vor ajuta să aplicăm imediat ceea ce am învățat.

Fie că dorești să-ți îmbunătățești imaginea corporală, fie că vrei să înțelegi mai bine știința ce explică modurile în care ne vedem pe noi înșine, cursul „Cum să-ți formezi o imagine corporală pozitivă” îți va oferi informații valoroase.

LanguageRomână
PublisherScribd Coach
Release dateFeb 7, 2023
ISBN9781094456904
Author

Stacie Garland

Stacie Garland is a body image, self-love, and confidence coach. She works with women whose body image is impacting their careers, relationships, self-worth, friendships, and overall quality of life. She is passionate about helping people see their worth, break up with diets, live their lives authentically, and love the skin they are in. For more content from Stacie, follow her on Instagram, @Heartspacewithstacie, or at heartspace.thinkific.com

Related to Cum să-ți formezi o imagine corporală pozitivă

Related ebooks

Self-Improvement For You