Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Osho. Vindecarea emotionala
Osho. Vindecarea emotionala
Osho. Vindecarea emotionala
Ebook427 pages7 hours

Osho. Vindecarea emotionala

By OSHO

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Cum împăcăm nevoia noastră de a ne exprima emoţiile cu dorinţa de a-i proteja pe alţii? Mult prea des ne găsim prinşi în dilema exprimare versus reprimare. Ne temem că dacă ne exprimăm adevăratele sentimente îi vom răni şi îndepărta pe cei apropiaţi nouă. Dar, reprimându-ne emoţiile – chiar şi sub imaginea binevoitoare a „auto controlului“ –, riscăm doar să ne rănim pe noi înşine.

Osho, unul dintre cei mai provocatori învăţători spirituali ai timpului nostru, ne oferă în acest caz o abordare practică şi exhaustivă pentru rezolvarea eficientă a acestui conflict. Încorporând materiale noi, nepublicate până acum, Vindecarea emoţională ne conduce spre înţelegerea rădăcinilor emoţiilor noastre, pentru a reacţiona în faţa situaţiilor într-un mod care ne poate învăţa mai multe despre noi înşine şi despre alţii şi pentru a răspunde la suişurile şi coborâşurile inevitabile ale vieţii cu o mai mare încredere şi cu mai mult echilibru.

Privirea unică a lui Osho asupra minţii şi a inimii umane merge dincolo de hotarele psihologiei convenţionale. Ne învaţă să ne trăim emoţiile pe deplin şi să ne confruntăm cu ele în mod creator pentru a ajunge la o viaţă mai bogată, mai împlinită.
LanguageRomână
Release dateFeb 8, 2022
ISBN9786063387197
Osho. Vindecarea emotionala
Read preview

Read more from Osho

Related authors

Related to Osho. Vindecarea emotionala

Related ebooks

Self-Improvement For You