Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum să-ți gestionezi anxietatea: Abilități esențiale pentru o viață normală
Cum să-ți gestionezi anxietatea: Abilități esențiale pentru o viață normală
Cum să-ți gestionezi anxietatea: Abilități esențiale pentru o viață normală
Ebook58 pages46 minutes

Cum să-ți gestionezi anxietatea: Abilități esențiale pentru o viață normală

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Anxietatea este una dintre cele mai dificile emoții umane, iar modul în care ni se recomandă să o gestionăm este de multe ori ineficient. Anxietatea este privită îndeobşte ca un defect, ceva de care trebuie scăpat – iar rezultatul final este și mai mult stres.

Psihoterapeuta Janice McWilliams prezintă o abordare diferită în Cum să-ți gestionezi anxietatea, un curs realizat de Scribd. McWilliams porneşte de la premisa că abordarea corectă este să-ți schimbi relația cu anxietatea, mai degrabă decât să încerci să scapi de ea cu totul. Pornind de la această idee, ea oferă o serie de sfaturi practice pentru controlul anxietății în momente de criză: programarea îngrijorării, gestionarea gândurilor dificile, trăirea emoţiilor în profunzimea lor și multe altele.

Dacă sunteţi interesaţi de o perspectivă clinică nouă asupra managementului anxietății, aţi ajuns în locul potrivit: Janice McWilliams și anii ei de experiență sunt aici pentru a vă ajuta.

 

LanguageRomână
PublisherScribd Coach
Release dateFeb 14, 2023
ISBN9781094456812
Read preview

Related to Cum să-ți gestionezi anxietatea

Related ebooks

Books Recommended For You