Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lucrand cu emotia: Terapia psihodinamica, terapia cognitiv-comportamentala si terapia centrata pe emotii
Lucrand cu emotia: Terapia psihodinamica, terapia cognitiv-comportamentala si terapia centrata pe emotii
Lucrand cu emotia: Terapia psihodinamica, terapia cognitiv-comportamentala si terapia centrata pe emotii
Ebook361 pages5 hours

Lucrand cu emotia: Terapia psihodinamica, terapia cognitiv-comportamentala si terapia centrata pe emotii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Un prim obiectiv al psihoterapiei este de ajuta oamenii să‑și aline suferința emoțională, diferitele abordări psihoterapeutice făcând eforturi pentru a înțelege emoția și contribuția ei la experiența zilnică de a fi om. În volumul de față autorii prezintă modurile în care abordările psihoterapeutice cele mai practicate în prezent – psihodinamică, cognitiv‑comportamentală și centrată pe emoție – privesc rolul emoției în terapie. În fiecare capitol este adus în atenție impactul emoțiilor asupra dezvoltării copilului și a proceselor de învățare, relația dintre emoție și motivație și modurile în care emoția poate fi canalizată în terapie pentru a îmbunătăți funcționarea psihică și pentru a întări relațiile interpersonale. Numeroase vignete clinice le arată cititorilor cum să trezească, să identifice și să canalizeze emoțiile în terapie, utilizând, de asemenea, emoții pentru a dezvolta și a menține o alianță terapeutică eficientă.

Leslie Greenberg este profesor de psihologie la York University din Toronto, psihoterapeut formator în psihoterapia centrată pe emoții. A scris lucrări importante despre psihoterapia centrată pe emoții și a primit numeroase premii pentru activitatea sa științifică.

Norka T. Malberg, este profesor la Yale Child Study Center, School of Medicine din New Haven, Connecticut și practică psihanaliza cu adulți, adolescenți și copii. Este membră a Societății psihanalitice Western New England și a Societății Freudiene Contemporane. Coordonează colecția de psihologia dezvoltării de la Karnac și este în colectivul editorial a unor reviste de prestigiu în domeniul psihoterapiei copilului și adolescentului.

Michael A. Tompkins este director al Centrului pentru terapie cognitivă din San Francisco Bay, profesor la Berkeley, University of California, formator la Beck Institute of Cognitive Behavior Therapy și practică psihoterapie cognitiv-comportamentală. A scris numeroase articole și capitole în cărți despre terapia cognitiv-comportamentală.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateDec 19, 2022
ISBN9786064017116
Lucrand cu emotia: Terapia psihodinamica, terapia cognitiv-comportamentala si terapia centrata pe emotii

Related to Lucrand cu emotia

Related ebooks

Psychology For You