Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dezvoltarea terapeutului: Vindecandui pe ceilalti  Vindecandute pe tine insuti
Dezvoltarea terapeutului: Vindecandui pe ceilalti  Vindecandute pe tine insuti
Dezvoltarea terapeutului: Vindecandui pe ceilalti  Vindecandute pe tine insuti
Ebook257 pages4 hours

Dezvoltarea terapeutului: Vindecandui pe ceilalti Vindecandute pe tine insuti

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Și acum ce fac? Cum învăț să devin terapeut?" Cred că prima parte a răspunsului este să te gândești la formare ca la un proces care durează toată viața ― întotdeauna mai e ceva de învățat și întotdeauna poți face ceva mai mult pentru a deveni mai bun. A doua parte a răspunsului este să accepți că diploma și dreptul de practică reprezintă doar introducerea în domeniu, începutul învățării. Acum, provocarea ta este să găsești clinicieni și colegi buni cu ajutorul cărora să continui să înveți, să te dezvolți și să crești.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateNov 7, 2022
ISBN9786064016300
Dezvoltarea terapeutului: Vindecandui pe ceilalti  Vindecandute pe tine insuti

Related to Dezvoltarea terapeutului

Related ebooks

Psychology For You