Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Schimbă-ți viața cu ajutorul inteligenței emoționale
Schimbă-ți viața cu ajutorul inteligenței emoționale
Schimbă-ți viața cu ajutorul inteligenței emoționale
Ebook273 pages4 hours

Schimbă-ți viața cu ajutorul inteligenței emoționale

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

MANUAL PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CONŞTIINŢEI EMOŢIONALE ŞI PENTRU TRANSFORMAREA RELAŢIILOR
Această carte indispensabilă îţi va arăta cum poate fi folosită inteli genţa emoţională pentru a te ajuta să te dezvolţi şi să creşti, profesional şi personal.
Schimbă-ţi viaţa cu ajutorul inteligenţei emoţionale preia teoria psihologică revoluţionară a lui Daniel Goleman şi o transformă în practică pentru a te ajuta să îţi dezvolţi conştiinţa emoţională ca parte a vieţii tale. Preferând o abordare aplicată, autoarea te încurajează să îţi înţelegi identitatea emoţională, apoi să îţi dezvolţi calităţi precum simţul responsabilităţii, capacitatea de a-ţi stăpâni furia şi de a fi mai asertiv.
INTRODUCERI DE UNU, CINCI SAU ZECE MINUTE ÎN PRINCIPIILE-CHEIE AJUTOR IMEDIAT PENTRU PROBLEME DES ÎNTÂLNITE ŞI PONTURI PENTRU SUCCES SCURTE RECAPITULĂRI CARE SĂ TE AJUTE SĂ ÎŢI AMINTEŞTI INFORMAŢIILE CELE MAI IMPORTANTE EXERCIŢII INOVATIVE CARE ILUSTREAZĂ LUCRURILE ÎNVĂŢATE ŞI ÎŢI ARATĂ CUM SĂ LE FOLOSEŞTI CHRISTINE WILDING este specialist în resurse umane şi psihoterapeut autorizat. Are clienţi din lumea afacerilor, cu care lucrează ca terapeut şi trainer motivaţional şi de aptitudini interpersonale.

LanguageRomână
Release dateMar 30, 2018
ISBN9786063359484
Schimbă-ți viața cu ajutorul inteligenței emoționale
Read preview

Related to Schimbă-ți viața cu ajutorul inteligenței emoționale

Related ebooks

Personal Growth For You