Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Jurnal de mindfulness. Exerciții care vă ajută să găsiți pacea și calmul oriunde v-ați afla
Jurnal de mindfulness. Exerciții care vă ajută să găsiți pacea și calmul oriunde v-ați afla
Jurnal de mindfulness. Exerciții care vă ajută să găsiți pacea și calmul oriunde v-ați afla
Ebook186 pages59 minutes

Jurnal de mindfulness. Exerciții care vă ajută să găsiți pacea și calmul oriunde v-ați afla

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Găsiți pacea și calmul oriunde v-ați afla, practicând simpla și puternica artă a mindfulnessului. În lumea agitată de astăzi, găsirea unui loc fizic și mental al păcii și al calmului în mijlocul solicitărilor, aflate adesea în conflict, venite din partea profesiei, a familiei și a prietenilor, poate fi o provocare. Mindfulnessul vă oferă mijloacele simple și practice care vă pot ajuta să vă distanțați de zgomotul zilnic și să vă recăpătați liniștea, oriunde v-ați afla. Minunat ilustrată, având pagini în care vă puteți nota gândurile, Jurnal de mindfulness oferă o introducere în această practică și exerciții simple pe care le puteți face fie că stați la birou, fie că vă aflați într-un tramvai plin de călători sau așteptați la coadă, la supermarket. Acest jurnal este companionul vostru indispensabil, care vă ajută să vă bucurați de zile mai liniștite, fără stres.

LanguageRomână
Release dateFeb 22, 2017
ISBN9786063314599
Jurnal de mindfulness. Exerciții care vă ajută să găsiți pacea și calmul oriunde v-ați afla
Read preview

Related to Jurnal de mindfulness. Exerciții care vă ajută să găsiți pacea și calmul oriunde v-ați afla

Related ebooks

Meditation and Stress Management For You

View More