Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Oaia neagra
Oaia neagra
Oaia neagra
Ebook265 pages5 hours

Oaia neagra

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Aceasta este o carte despre sex, adicție, limbajul licențios și condusul cu viteză prea mare. Poate că ne simțim vinovați pentru aceste vicii, deoarece am fost educați în spiritul ideii că asumarea de riscuri este un lucru iresponsabil și rău. Dar chiar așa să fie, oare? Psihologul Richard Stephens ne îndeamnă – cu argumente științifice – să nu ne simțim vinovați pentru apucăturile noastre rele. Căci înjuratul ne poate ajuta să suportăm mai ușor durerea; practicarea sexului reduce stresul; alcoolul poate fi un lubrifiant al interacțiunilor sociale; și numeroase alte lucruri considerate rele au beneficii ascunse. Un tur fascinant în lumea psihologiei științifice!Dr. Richard Stephens, laureatul premiului Ig Nobel pe 2010 pentru cercetarea sa despre înjurături, este șef de lucrări la catedra de Psihologie, Universitatea Keele din Marea Britanie, unde conduce laboratorul de cercetare în psihobiologie al Școlii de Psihologi. A mai câștigat premiul Wellcome Trust Science Writing 2014.

LanguageRomână
Release dateJun 16, 2017
ISBN9786063344282
Oaia neagra

Related to Oaia neagra

Related ebooks

Personal Growth For You