Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Inca 101 tehnici ale terapiei prin joc
Inca 101 tehnici ale terapiei prin joc
Inca 101 tehnici ale terapiei prin joc
Ebook705 pages10 hours

Inca 101 tehnici ale terapiei prin joc

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Al treilea volum coordonat de Heidi Gerard Kaduson și Charles E. Schaefer oferă acces celor interesați de tratamen ul copiilor la încă 101 de tehnici ale terapiei prin joc grupate în șapte secțiuni: tehnici ale artelor expresive, tehnici de joc cu marionete, tehnici de spus povești, tehnici de joc în grup, tehnici de joc cu obiecte și jucării, tehnici de jucat jocuri și alte tehnici. Pentru fiecare tehnică este prezentată ideea care stă la baza ei, o descriere detaliată și o ilustrare a modului în care tehnica respectivă este utilizată cu copiii. Cartea permite cititorului să constate cum sunt folosite diverse tehnici pentru facilitarea exprimării și elaborării problemelor psihologice, într -o manieră amuzantă și securizantă și poate ajuta psihologii și educatorii să-și dezvolte creativitatea și să extindă folosi rea jocului pentru a ajuta copiii aflați în dificultate.

Heidi Kaduson, specializată în intervenția psihologică pentru copii, este director al Institutului de Formare în Terapia prin Joc din comitatul Monroe, statul New Jersey. A coordonat împreună cu Charles Scaefer volumele 101 tehnici favorite ale terapiei prin joc și Alte 101 tehnici favorite ale terapiei prin joc apărute la Editura Trei.

Charles Schaefer este profesor emerit de psihologie la Fairleigh Dickinson University (New Jersey) şi cofondator al Asociației pentru Terapia prin Joc din SUA.

„Aflarea intereselor copilului, a ceea ce exercită o fascinație specială asupra lui, reprezintă o parte vitală în procesul de a-l face să se simtă înțeles și acceptat necondiționat. Evenimentul care i-a stimulat copilului imaginația, fie el o carte, un film sau orice altceva, poate deveni o trambulină pentru implicarea copilului, pentru construirea încrederii și pentru lansarea unei călătorii ludice spre vindecare și creștere. Povestea din repertoriul imaginativ al copilului revelează imagini simbolice pline de potențial înnăscut pentru dezvoltarea acestuia." - Brenda Lawrence

"Copiilor le place să se joace. Jocurile despre sentimente sunt mai puțin amenințătoare pentru majoritatea copiilor decât o conversație directă despre sentimente. Utilizarea acestui joc la începutul terapiei îi permite terapeutului să obțină informații prețioase, iar copilului să se simtă confortabil cu terapeutul și cu pro cesul terapeutic." - Maryanne Bongiovani
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateDec 15, 2022
ISBN9786064017079
Inca 101 tehnici ale terapiei prin joc
Read preview

Related to Inca 101 tehnici ale terapiei prin joc

Related ebooks

Psychology For You