Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O viață mai bună: Cum să te vindeci în urma unei traume
O viață mai bună: Cum să te vindeci în urma unei traume
O viață mai bună: Cum să te vindeci în urma unei traume
Ebook35 pages26 minutes

O viață mai bună: Cum să te vindeci în urma unei traume

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

În acest curs cuprinzător, profund empatic, realizat de Scribd Coach, Emmy Marie, coach în domeniul traumei, ne explică felul în care supraviețuitorii unei traume își pot găsi puterea și se pot vindeca. Bazându-se pe experiența personală, pe rezultatele cercetărilor științifice și pe pregătirea sa în domeniul vindecării traumei, Marie explică ce anume este trauma, ce poți face pentru a începe vindecarea și cum să gestionezi emoțiile inconfortabile provocate de traumă. Îți prezintă și exerciții, astfel încât să poți începe să aplici imediat ceea ce ai învățat. Dacă ești pregătit să începi procesul de vindecare, Emmy Marie va fi alături de tine pentru a te ajuta să faci primii pași. 

LanguageRomână
PublisherScribd Coach
Release dateFeb 14, 2023
ISBN9781094456911
Read preview

Related to O viață mai bună

Related ebooks

Books Recommended For You