Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Limbajul trupului
Limbajul trupului
Limbajul trupului
Ebook151 pages1 hour

Limbajul trupului

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Faptele sunt mai grăitoare decât cuvintele: o încuviințare din cap, un suspin elocvent, o privire studiată, un zâmbet cu subînțeles, brațele încrucișate, chiar și modul în care vă atingeți nasul sunt câteva dintre sutele de indicii pe care trupul vostru le oferă permanent și de care poate că nici nu sunteți conștienți.

LanguageRomână
Release dateDec 5, 2016
ISBN9786063311574
Limbajul trupului
Read preview

Related to Limbajul trupului

Related ebooks

Books Recommended For You