Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Inteligența personală. Puterea personalității și cum ne modelează ea viața
Inteligența personală. Puterea personalității și cum ne modelează ea viața
Inteligența personală. Puterea personalității și cum ne modelează ea viața
Ebook388 pages7 hours

Inteligența personală. Puterea personalității și cum ne modelează ea viața

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

„Suntem în mod natural curioși în legătură cu motivațiile și lumea interioară a oamenilor cu care interacționăm zilnic. Unii dintre noi suntem talentați în a percepe motivațiile prietenilor, familiei și ale colegilor noștri de muncă. Alții nu au această abilitate. Autorul ne arată de ce se întâmplă asta și în ce mod cei mai „înzestrați“ dintre noi au dezvoltat o puternică inteligență personală. Teoria sa pornește de la o serie de descoperiri științifice pentru a arăta cât de multă varietate există în capacitatea noastră de a citi fețele celorlalți oameni; de a cântări cu acuratețe alegerile cu care ne confruntăm în relații, la locul de muncă și în familie; de a judeca dacă scopurile noastre în viață sunt contradictorii ori compatibile. Toate acestea, argumentează el, formează o unică abilitate, inteligența personală, iar oamenii care au un grad ridicat de inteligență personală (deschiși la experiențele lor interioare, curioși despre ceilalți oameni și dornici să se schimbe) sunt capabili să-și anticipeze propriile dorințe și acțiuni, să prevadă comportamentul altora și – folosind aceste informații – să se motiveze pe termen lung și să ia decizii mai bune pentru viața lor. Inteligența personală ne arată numeroasele moduri în care putem beneficia dacă ne educăm aceste abilități. O carte indispensabilă pentru oricine vrea să înțeleagă Personal Intelligence is an indispensable book for anyone who wants to better comprehend how we make sense of our world. teoria mea cu privire la o nouă inteligenţă umană – o capacitate mentală despre care cred că o folosim ca să ne ghideze viaţa, să ne înţelegem pe noi înşine şi pe ceilalţi. Ne folosim inteligenţa personală pentru a recunoaşte informaţii din surse care includ aspectul unei persoane, bunurile sale şi comportamentul, şi le folosim pentru a ne cataloga ideile cu privire la ea şi pentru a stabili corespondenţa cu impresiile pe care le avem faţă de oamenii similari pe care‑i cunoaştem. Pornind de la astfel de indicii, deducem felul în care să ne comportăm cu persoana şi cum ne va trata ea, în schimb. Şi folosim indiciile cu privire la noi înşine pentru a ne înţelege mai bine propriile nevoi şi pentru a ne întocmi viitoarele planuri. rapoartele ştiinţifice indică faptul că oamenii diferă în ceea ce priveşte anumite abilităţi, cum ar fi interpretarea fizionomiei, judecarea trăsăturilor şi a motivaţiilor şi demonstrarea autocunoaşterii. “

LanguageRomână
Release dateFeb 9, 2017
ISBN9786063313370
Inteligența personală. Puterea personalității și cum ne modelează ea viața

Related to Inteligența personală. Puterea personalității și cum ne modelează ea viața

Related ebooks

Personal Growth For You