Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

50 de clasici. Psihologie
50 de clasici. Psihologie
50 de clasici. Psihologie
Ebook642 pages9 hours

50 de clasici. Psihologie

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Într-o călătorie care acoperă 50 de cărţi, sute de idei și peste un secol în timp, volumul de faţă ne prezintă figurile-cheie din dezvoltarea psihologiei, care ne-au oferit descoperiri cruciale despre minte, personalitate și natură umană: cine suntem, cum gândim și ce facem.
Explorează condiția umană prin intermediul marilor gânditori din psihologie: Alfred Adler despre natura umană • Albert Bandura despre autoeficiență • Isabel Briggs Myers despre tipul de personalitate • Hans Eysenck despre cele patru dimensiuni ale personalității • Albert Ellis despre emoții • Erik Erikson despre crizele de identitate • Anna Freud despre mecanismele de apărare • Sigmund Freud despre vise • Eric Hoffer despre psihologia maselor • Karen Horney despre conflictele interioare • Carl Jung despre inconștientul comun • Alfred Kinsley despre psihologia sexuală • Abraham Maslow despre potențialul uman • Stanley Milgram despre obediența față de autoritate • Ivan Pavlov despre condiționare • Jean Piaget despre psihologia copilului • Carl Rogers despre consiliere • B.F. Skinner despre puterea mediului
DESCOP ERĂ concluziile studiilor și practicii contemporane: Susan Cain despre introversie • Carol Dweck despre tiparele minții • Daniel Gilbert despre fericire • Malcolm Gladwell despre intuiție • John Gottman despre căsătorie • Temple Grandin despre autism • Stephen Grosz despre autoamăgire • Daniel Kahneman despre gândire • Walter Mischel despre autocontrol • Leonard Mlodinow despre subconștient • Steven Pinker despre natură vs hrană • V.S. Ramachandran despre neurologie • Barry Schwartz despre povara alegerii
AFLĂ esența marilor scrieri ale psihologiei: Natura prejudecății • Creierul femeii • Psihologia persuasiunii • Ghid pentru o viață rațională • Voinţa de sens • Natura iubirii • Eu sunt OK – tu eşti OK • Sinele divizat • Terapia gestaltistă • Omul care își confunda soția cu o pălărie • Fericirea autentică • Întunericul vizibil

LanguageRomână
Release dateJul 11, 2019
ISBN9786063356995
50 de clasici. Psihologie

Related to 50 de clasici. Psihologie

Related ebooks

Psychology For You