Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dezvoltarea aptitudinilor interpersonale
Dezvoltarea aptitudinilor interpersonale
Dezvoltarea aptitudinilor interpersonale
Ebook160 pages2 hours

Dezvoltarea aptitudinilor interpersonale

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Serie vândută în peste 60 de milioane de exemplare. Conţine şapte capitole cu sfaturi practice, dovedite, de la profesionişti de top. Poţi învăţa într-o săptămână tot ce învaţă experţii într-o viaţă Duminică: Înțelege cei trei stâlpi ai relațiilor interpersonale, cu referire la pozitivitate, recunoştință şi valoare de sine Luni: Învață despre „gândirea limitativă” şi despre puterea oamenilor de a se schimba Marți: Creşte respectul şi încrederea în sine, dar şi în alții Miercuri: Învață procesul în trei paşi de creştere a performanței, de încurajare a loialității şi de subliniere a laturii pozitive Joi: Aplică „metoda delfinului” pentru a creşte performanțele Vineri: Examinează cauzele-cheie ale procrastinării şi învață cum să le depăşeşti Sâmbătă: Depăşeşte motivele pentru care eşti distras pentru a creşte succesul.

LanguageRomână
Release dateFeb 9, 2017
ISBN9786063313455
Dezvoltarea aptitudinilor interpersonale

Related to Dezvoltarea aptitudinilor interpersonale

Related ebooks

Self-Improvement For You