Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum să-ți dezvolți inteligența emoțională.
Cum să-ți dezvolți inteligența emoțională.
Cum să-ți dezvolți inteligența emoțională.
Ebook222 pages3 hours

Cum să-ți dezvolți inteligența emoțională.

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Exerciții și teste pentru dezvoltarea inteligenței emoționale
Avem cu toții o inteligență „teoretică“, cea care ne ajută să rezolvăm probleme și să dobândim cunoștințe, dar mai există și un alt fel de inteligență, cea emoțională, care ne ajută să simțim lucrurile, să ne conectăm la intuiția noastră pentru a trăi în armonie cu noi înșine și cu ceilalți. Dezvoltarea inteligenței emoționale ne permite să comunicăm mai bine, să fim mai liniștiți și mai fericiți.
În această carte ce îl invită la o adevărată descoperire de sine, cititorul interesat de împlinirea personală și profesională va găsi explicații teoretice, studii de caz, dar și numeroase exerciții și teste ce îi vor permite, în același timp, să se înțeleagă și să se pregătească pentru a aplica inteligența emoțională în toate domeniile vieții sale.

Principiile inteligenței emoționale

Cele patru stadii ale afirmării de sine

Dobândirea autonomiei afective

Importanța autenticității în relația cu ceilalți

LanguageRomână
Release dateApr 4, 2019
ISBN9786063353604
Cum să-ți dezvolți inteligența emoțională.

Related to Cum să-ți dezvolți inteligența emoțională.

Related ebooks

Personal Growth For You