Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Kroppsscanning: Slå av kroppens stressbrytare
Kroppsscanning: Slå av kroppens stressbrytare
Kroppsscanning: Slå av kroppens stressbrytare
Audiobook15 minutes

Kroppsscanning: Slå av kroppens stressbrytare

Written by Hawila

Narrated by Hawila

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

KROPPSSCANNING - SLÅ AV KROPPENS STRESSBRYTARE

Behöver du verktyg för att hantera stressen i vardagen? Upptäck 'Kroppsscanning - slå av kroppens stressbrytare' - en kort ljudbok som erbjuder en kraftfull meditation för att guida dig genom en avstressande kroppsscanning. Genom att sänka stresshormonerna kan du återfå lugnet och balansen i ditt liv. Ge dig själv den lugnande pausen du förtjänar med denna enkla, men effektiva metod.

-

Om Hawila: Hawila är en ljudboksserie relaterad till sömn och stress. Varje bok är utformad för att erbjuda en unik och helande upplevelse, skräddarsydd för att främja välbefinnande och inre harmoni.

LanguageSvenska
PublisherHawila
Release dateApr 9, 2024
ISBN9798882337819
Kroppsscanning: Slå av kroppens stressbrytare

More audiobooks from Hawila

Related to Kroppsscanning

Related audiobooks