Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

OSHO - Meditatia
OSHO - Meditatia
OSHO - Meditatia
Ebook332 pages6 hours

OSHO - Meditatia

By OSHO

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Meditația nu înseamnă altceva decât capacitatea de a te implica rămânând în același timp detașat. Poți să faci un lucru cu bucurie și totodată să fii doar un martor, să observi ceea ce faci ca și cum l-ar face altcineva. Bucură-te și, în același timp, amintește-ți că nu ești decât o oglindă în care se reflectă norii, copacii, păsările și oamenii.“

LanguageRomână
Release dateNov 1, 2019
ISBN9786063364020
OSHO - Meditatia

Read more from Osho

Related authors

Related to OSHO - Meditatia

Related ebooks