Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Calea spiritualității
Calea spiritualității
Calea spiritualității
Ebook350 pages6 hours

Calea spiritualității

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Peste nouă milioane de exemplare vândute
Cărți traduse în peste 30 de limbi
Dr. Jorge Bucay (născut în 1949, la Buenos Aires), unul dintre cei mai cunoscuți scriitori argentinieni contemporani, lucrează ca psihoterapeut. Cărțile sale au ajutat milioane de persoane din întreaga lume să își schimbe viața.
Autonomia individuală, întâlnirea cu dragostea, confruntarea cu durerea și pierderea, căutarea fericirii, experiența extraordinară a iluminării, acestea sunt cele cinci căi esențiale pe care trebuie să le parcurgem pentru a ne atinge împlinirea ca ființe umane.
„Poate acum ți se pare imposibil, dar, cu timpul, se trece și peste moartea persoanei dragi. Și va veni ziua în care vei spune că viața continuă și că ești fericit pentru că trăiești, fără să fie nevoie să‑l uiți pe cel care nu mai este.“
Am fost educați pentru a crede că nimeni nu poate depăși moartea unei ființe dragi, că vom muri dacă persoana iubită ne părăsește și că nu vom putea suporta suferința extremă a unei pierderi importante, pentru că tristețea este nefastă și distructivă… Jorge Bucay ne invită să reflectăm asupra uneia dintre cele mai dificile, dar, în același timp, mai importante provocări pe care fiecare ființă umană trebuie să le înfrunte la un moment dat – durerea provocată de o pierdere –, sugerând că este posibil nu numai să supraviețuim celor mai dureroase experiențe, ci că acestea sunt absolut necesare pentru maturizarea și evoluția noastră.

LanguageRomână
Release dateJan 27, 1900
ISBN9786063360183
Calea spiritualității
Read preview

Read more from Jorge Bucay

Related authors

Related to Calea spiritualității

Related ebooks

New Age & Spirituality For You