Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tăcerea
Tăcerea
Tăcerea
Ebook208 pages5 hours

Tăcerea

By OSHO

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Învăţăturile lui Osho, unul dintre cei mai cunoscuţi lideri spirituali
ai secolului XX, răstoarnă tiparele clasice de gândire, provocându-
ne la o permanentă punere sub semnul întrebării a certitudinilor
şi la un proces de conştientizare de sine.
Cărţile din seria „OSHO“ prezintă viziunea acestuia privind cele mai importante probleme
pe care şi le pun oamenii interesaţi de ştiinţa transformării de sine şi de o spiritualitate
adaptată la provocările cotidiene ale vieţii contemporane.

LanguageRomână
Release dateJul 26, 2019
ISBN9786063357824
Tăcerea
Read preview

Read more from Osho

Related to Tăcerea

Related ebooks