Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

7 Paşi Rapizi Către Evoluţie
7 Paşi Rapizi Către Evoluţie
7 Paşi Rapizi Către Evoluţie
Ebook108 pages1 hour

7 Paşi Rapizi Către Evoluţie

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Bagheta magică e în mâna ta. Foloseşte-o!

Dacă cineva v-ar spune că este la îndemâna oricărui suflet de pe această planetă să trăiască mai bine, să fie fericit prin iubire, mai frumos, să aibă succes în ceea ce face şi să aibă acces la maxim-ul de bunăstare fără un efort considerabil, nu vi s-ar părea interesant? Să vedeţi că vă păstraţi mai mult tinereţea, strălucirea şi prospeţimea? Să magnetizaţi în jur, să treziţi admiraţie şi să lăsaţi ceva frumos în urmă acestei treceri prin viaţă?

Dacă răspunsul este DA, înseamnă că această carte a ajuns acolo unde trebuie, pe principiul rezonanţei, pentru că eu am început deja transformarea şi ştiu că este posibil să primim toate acestea.

Bagheta magică este în mâna fiecaruia dintre noi!

LanguageRomână
Release dateFeb 10, 2015
ISBN9781310854569
7 Paşi Rapizi Către Evoluţie

Read more from Claudia Nita Donca

Related to 7 Paşi Rapizi Către Evoluţie

Related ebooks

Personal Growth For You