Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

OSHO - Frica
OSHO - Frica
OSHO - Frica
Ebook179 pages3 hours

OSHO - Frica

By OSHO

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Învăţăturile lui Osho, unul dintre cei mai cunoscuţi lideri spirituali ai secolului XX, răstoarnă tiparele clasice de gândire, provocându- ne la o permanentă punere sub semnul întrebării a certitudinilor şi la un proces de conştientizare de sine. Cărţile din seria „OSHO“ prezintă viziunea acestuia privind cele mai importante probleme pe care şi le pun oamenii interesaţi de ştiinţa transformării de sine şi de o spiritualitate adaptată la provocările cotidiene ale vieţii contemporane. „Bucuria este antidotul pentru frică. Frica apare dacă nu te bucuri de viaţă. Dacă te bucuri de viaţă, frica dispare. Aşa că încearcă să fii pozitiv şi să se bucuri mai mult, să râzi mai mult, să cânţi şi să dansezi mai mult.“
OSHO

LanguageRomână
Release dateApr 28, 2016
ISBN9786063364006
OSHO - Frica
Read preview

Read more from Osho

Related authors

Related to OSHO - Frica

Related ebooks

Books Recommended For You