Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Intuiția. Cunoașterea de dincolo de logică
Intuiția. Cunoașterea de dincolo de logică
Intuiția. Cunoașterea de dincolo de logică
Ebook180 pages4 hours

Intuiția. Cunoașterea de dincolo de logică

By Osho

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Învățăturile lui Osho, unul dintre cei mai cunoscuți lideri spirituali ai secolului XX, răstoarnă tiparele clasice de gândire, provocându−ne la o permanentă punere sub semnul întrebării a certitudinilor și la un proces de conștientizare de sine.

Cărțile din seria Incursiune într−un nou mod de viață prezintă viziunea lui Osho privind cele mai importante probleme pe care și le pun oamenii interesați de știința transformării de sine și de o spiritualitate adaptată la provocările cotidiene ale vieții contemporane.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067414578
Intuiția. Cunoașterea de dincolo de logică

Read more from Osho

Related authors

Related to Intuiția. Cunoașterea de dincolo de logică

Related ebooks

New Age & Spirituality For You