Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum să comunici eficient
Cum să comunici eficient
Cum să comunici eficient
Ebook181 pages3 hours

Cum să comunici eficient

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

„ATUNCI CÂND AI DE‑A FACE CU OAMENII, NU AI DE-A FACE CU FIINȚE LOGICE, CI CU FIINȚE EMOȚIONALE.“ DALE CARNEGIE
Comunicarea reprezintă un factor esențial în privința succesului sau a eșecului; marii lideri au cu toții capacitatea de a comunica eficient cu ceilalți oameni. Dar aptitudinile excelente de comunicare nu sunt înnăscute. Oricine dorește le poate dobândi; nu are nevoie decât de voință și perseverență. Urmează principiile formulate de Dale Carnegie pentru a-ți putea prezenta ideile mult mai eficient șefului tău, colegilor, clienților sau chiar familiei și prietenilor tăi și pornește pe drumul care te va face să comunici mai bine – un pas important spre succes.
Dacă îți dorești să înveți să comunici eficient, pentru a avea relații împlinite acasă ori la locul de muncă, sau dacă vrei să îți dezvolți afacerea prin intermediul oamenilor, iată ce poți învăța din această carte:
Cum să-ți perfecționezi aptitudinile de comunicare verbală în discuțiile cu alte persoane (arta conversației), cum să ții discursuri în fața unui public larg sau cum să prezinți un raport.
• Cum să asculți cu adevărat ce spune interlocutorul tău, pentru a înțelege pe deplin mesajul lui, și cum să interpretezi limbajul nonverbal al ascultătorilor tăi. • Cum să comunici în scris într-un mod clar, concis, impecabil și atractiv pentru cititor.

LanguageRomână
Release dateJan 11, 1900
ISBN9786063359897
Cum să comunici eficient

Read more from Dale Carnegie

Related to Cum să comunici eficient

Related ebooks