Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Calea fericirii
Calea fericirii
Calea fericirii
Ebook210 pages3 hours

Calea fericirii

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Peste nouă milioane de exemplare vândute
Cărți traduse în peste 30 de limbi
Dr. Jorge Bucay (născut în 1949, la Buenos Aires), unul dintre cei mai cunoscuți scriitori argentinieni contemporani, lucrează ca psihoterapeut. Cărțile sale au ajutat milioane de persoane din întreaga lume să își schimbe viața.
Autonomia individuală, întâlnirea cu dragostea, confruntarea cu durerea și pierderea, căutarea fericirii, experiența extraordinară a iluminării, acestea sunt cele cinci căi esențiale pe care trebuie să le parcurgem pentru a ne atinge împlinirea ca ființe umane.
„Să nu ne îndrăgostim de potențialul din celălalt, ci de ceea ce este cu adevărat celălalt. Durerea este un profesor, se află acolo pentru a ne arăta un drum. Căutarea fericirii nu este numai un drept al unora, ci este o obligație firească a tuturor.“
Orice ființă umană își dorește să fie fericită. Cea mai mare parte a strădaniilor noastre și temerile de fiecare zi țin de acest scop fundamental. Totuși, puține concepte sunt atât de vagi și greu de definit. Ce înseamnă cu adevărat fericirea? Cum poate fi obținută? Jorge Bucay nu pretinde că ar deține rețete sigure sau că ne-ar putea spune cum să fim fericiți, dar ne ajută să descoperim singuri cheia fericirii. Fiindcă aceia care cred că fericirea constă doar din anumite momente încă nu au înțeles că momentele dificile fac parte dintr‑un fenomen mai general, care ar putea fi, de fapt, fericirea.

LanguageRomână
Release dateSep 20, 2018
ISBN9786063360176
Calea fericirii
Read preview

Read more from Jorge Bucay

Related to Calea fericirii

Related ebooks

New Age & Spirituality For You