Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Calea întâlnirii
Calea întâlnirii
Calea întâlnirii
Ebook257 pages6 hours

Calea întâlnirii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Autonomia individuală, întâlnirea cu dragostea, confruntarea cu durerea și pierderea, căutarea fericirii, experiența extraordinară a iluminării, acestea sunt cele cinci căi esențiale pe care trebuie să le parcurgem pentru a ne atinge împlinirea ca ființe umane. „Natura umană constă în faptul de a te simți incomplet în singurătate. Concepția că se iubește o singură dată în viață și pentru totdeauna e o minciună. Sexul este un lucru, și iubirea un altul.“ Dacă nu ar exista un „noi“, spune Jorge Bucay, viața noastră ar fi pustie. Autorul încalcă numeroase tabuuri și răstoarnă idei preconcepute pentru a ne arăta de ce eșuăm uneori atunci când căutăm iubirea, ce înseamnă dragostea, sexul și relațiile și care sunt problemele pe care le pot provoca acestea. Vom descoperi astfel că în orice tip de relație este vitală libertatea de a alege și că doar aceia care învață să se accepte pe ei înșiși vor putea să îl accepte pe celălalt
așa cum este. Un îndemn la reflecție privitor la modul în care fiecare întâlnire cu semenii noștri ne poate ajuta să devenim mai buni.

LanguageRomână
Release dateJan 5, 1900
ISBN9786063360152
Calea întâlnirii

Read more from Jorge Bucay

Related authors

Related to Calea întâlnirii

Related ebooks

Religion & Spirituality For You