Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Traiește Periculos
Traiește Periculos
Traiește Periculos
Ebook186 pages4 hours

Traiește Periculos

By OSHO

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Învăţăturile lui Osho, unul dintre cei mai cunoscuţi lideri spirituali ai secolului XX,
răstoarnă tiparele clasice de gândire, provocându- ne la o permanentă punere sub
semnul întrebării a certitudinilor şi la un proces de conştientizare de sine.
Cărţile din seria „OSHO“ prezintă viziunea acestuia privind cele mai importante probleme
pe care şi le pun oamenii interesaţi de ştiinţa transformării de sine şi de o spiritualitate
adaptată la provocările cotidiene ale vieţii contemporane.
„A trăi periculos înseamnă a fi atent la momentele în care există alternative: nu alege ceea ce
este convenabil, confortabil, respectabil, acceptabil din punct de vedere social, onorabil.
Alege ceva ce ţi-ar plăcea să faci, indiferent care ar fi consecinţele.“

LanguageRomână
Release dateSep 28, 2018
ISBN9786063357831
Traiește Periculos

Read more from Osho

Related authors

Related to Traiește Periculos

Related ebooks