Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Bucuria. Fericirea care vine din interior
Bucuria. Fericirea care vine din interior
Bucuria. Fericirea care vine din interior
Ebook191 pages4 hours

Bucuria. Fericirea care vine din interior

By Osho

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Învățăturile lui Osho, unul dintre cei mai cunoscuți lideri spirituali ai secolului XX, răstoarnă tiparele clasice de gândire, provocându−ne la o permanentă punere sub semnul întrebării a certitudinilor și la un proces de conștientizare de sine.

Cărțile din seria Incursiune într−un nou mod de viață prezintă viziunea lui Osho privind cele mai importante probleme pe care și le pun oamenii interesați de știința transformării de sine și de o spiritualitate adaptată la provocările cotidiene ale vieții contemporane.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067414592
Bucuria. Fericirea care vine din interior

Read more from Osho

Related authors

Related to Bucuria. Fericirea care vine din interior

Related ebooks

New Age & Spirituality For You