Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Conștientizarea. Cheia pentru a trăi în armonie
Conștientizarea. Cheia pentru a trăi în armonie
Conștientizarea. Cheia pentru a trăi în armonie
Ebook201 pages4 hours

Conștientizarea. Cheia pentru a trăi în armonie

By Osho

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Învățăturile lui Osho, unul dintre cei mai cunoscuți lideri spirituali ai secolului XX, răstoarnă tiparele clasice de gândire, provocându−ne la o permanentă punere sub semnul întrebării a certitudinilor și la un proces de conștientizare de sine.

Cărțile din seria Incursiune într−un nou mod de viață prezintă viziunea lui Osho privind cele mai importante probleme pe care și le pun oamenii interesați de știința transformării de sine și de o spiritualitate adaptată la provocările cotidiene ale vieții contemporane.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067414493
Conștientizarea. Cheia pentru a trăi în armonie
Read preview

Read more from Osho

Related authors

Related to Conștientizarea. Cheia pentru a trăi în armonie

Related ebooks

New Age & Spirituality For You