Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

OSHO - Osho Pentru Fiecare Zi
OSHO - Osho Pentru Fiecare Zi
OSHO - Osho Pentru Fiecare Zi
Ebook496 pages7 hours

OSHO - Osho Pentru Fiecare Zi

By OSHO

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Învăţăturile lui Osho, unul dintre cei mai cunoscuţi lideri spirituali ai secolului XX, răstoarnă tiparele clasice de gândire, provocându- ne la o permanentă punere sub semnul întrebării a certitudinilor şi la un proces de conştientizare de sine. Cărţile din seria „OSHO“ prezintă viziunea acestuia privind cele mai importante probleme pe care şi le pun oamenii interesaţi de ştiinţa transformării de sine şi de o spiritualitate
adaptată la provocările cotidiene ale vieţii contemporane.
„Iubirea e divină. Dacă există ceva divin pe pământ, aceea e iubirea – iar iubirea face totodată ca orice altceva să fie divin. Iubirea e adevărata alchimie a vieţii, fiindcă ea transformă metalul obişnuit în aur.“

LanguageRomână
Release dateFeb 12, 2019
ISBN9786063364044
OSHO - Osho Pentru Fiecare Zi
Read preview

Read more from Osho

Related authors

Related to OSHO - Osho Pentru Fiecare Zi

Related ebooks