Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Impactul
Impactul
Impactul
Ebook395 pages4 hours

Impactul

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Descoperire de sine, suspans, secrete si impactul lor asupra unei adolescente care abia s-a mutat in Romania.

Povestea lui Casey, o tanara care descopera adevaruri ametitoare despre familia sa si care este supusa unor incercari dificile pentru a iesi dintr-un labirint de camere.

Obisnuita cu sistemul de educatie si infrastructura Americii si Olandei, Casey se confrunta, de asemenea, cu integrarea intr-o societate complet diferita care ii da sansa de a se transforma si de a cunoaste oameni si obiceiuri noi.

LanguageRomână
Release dateMay 12, 2022
ISBN9786060717669
Impactul
Read preview

Related to Impactul

Related ebooks

Literary Fiction For You