Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Când totul se va sfârși...: Ficțiuni
Când totul se va sfârși...: Ficțiuni
Când totul se va sfârși...: Ficțiuni
Ebook294 pages3 hours

Când totul se va sfârși...: Ficțiuni

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Despre sfârşitul lumii s-a tot discutat de mii de ani încoace. Au existat şi există destui inşi care profeţesc că sfârşitul acestei lumi se apropie şi că nu va mai rămâne nimic... Sau poate că va apărea o altă lume... Mai bună ori mai rea decât lumea aceasta pe care o cunoaştem într-o anumită măsură...
În definitiv sunt două aspecte: pe de o parte este vorba de sfârşitul oricărui om, pentru el, propria sa dispariţie echivalează cu sfârşitul lumii, indiferent ce se va întâmpla cu lumea, pentru el nu va mai avea importanţă; apoi este vorba de dispariţia speciei umane în totalitate - şi în acest caz sfârşitul lumii nu va mai avea importanţă... În definitiv, ce importanţă ar mai putea să aibă ? Dacă lumea s-a sfârşit, pentru cine ar mai avea importanţă ? Pentru ce ar mai avea importanţă ?...
S-ar mai putea vorbi şi de sfârşitul Universului, ca fiind un fel de sfârşit absolut... Dacă admitem că totul în lumea asta are un început şi un sfârşit, atunci, oricine poate să prevadă că în ultimă instanţă chiar şi lumea însăşi se va sfârşi cândva...
Dar alţi oameni s-au gândit că lumea este o iluzie, că este o mare minciună, că de fapt totul nu este decât un fel de simulare, oarecum asemănătoare cu acele simulări care se fac pe computere şi în acest caz, chiar dacă există un sfârşit, totul se poate relua oricând, de oricâte ori... Alţii, cred că nu există de fapt un sfârşit absolut, ci numai unul relativ, nu există decât o veşnică transformare, sau altfel spus, o schimbare continuă, fără sfârşit...
Oricum ar fi însă, nimeni nu poate garanta că se poate cunoaşte existenţa în toate privinţele şi ca urmare, poate că tocmai ceea ce nu poţi cunoaşte îţi poate da imboldul sau speranţa de a merge mai departe, atât cât se poate... Şi îţi poate da puterea de a visa, de a gândi liber... Chiar dacă, în definitiv, sfârşitul lumii va veni la un moment dat, într-un anumit fel, oricum, nu va mai fi nimeni care să confirme asta, deoarece toţi vor fi dispărut...

LanguageRomână
Release dateDec 1, 2017
ISBN9781370515912
Când totul se va sfârși...: Ficțiuni
Read preview

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Când totul se va sfârși...

Related ebooks