Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O cale-ngustă spre nordul îndepărtat
O cale-ngustă spre nordul îndepărtat
O cale-ngustă spre nordul îndepărtat
Ebook448 pages9 hours

O cale-ngustă spre nordul îndepărtat

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În mijlocul lagărului de prizonieri de război condamnați să construiască o cale ferată între Birmania și Thailanda, cunoscută cu denumirea Calea ferată a morții, chirurgul Dorrigo Evans, comandantul lagărului, este torturat de povestea de dragoste pe care a trăit-o cu tânăra soție a unchiului său cu doi ani în urmă. În strădania lui de a-și salva oamenii de înfometare, de holeră, de persecuții, Dorrigo primește o scrisoare care îi schimbă pentru totdeauna cursul vieții.

O poveste despre dragoste și moarte cu multiplele lor fațete, despre război și despre adevăr, în care eroul își trăiește experiența de viață numai pentru a descoperi tot ceea ce a pierdut.

LanguageRomână
Release dateAug 25, 2015
ISBN9786067419146
O cale-ngustă spre nordul îndepărtat
Read preview

Read more from Richard Flanagan

Related to O cale-ngustă spre nordul îndepărtat

Related ebooks

Literary Fiction For You