Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Piatra piatră de e piatră
Piatra piatră de e piatră
Piatra piatră de e piatră
Ebook132 pages1 hour

Piatra piatră de e piatră

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Principalele simboluri din carte sunt roca, piatra şi apa. Ceea ce s-a întâmplat în acest volum s-a conformat cu aforismul lui Dumitru Pricop: ”Poezia este un lucru serios”. Aşa am înţeles eu poezia şi am luat-o tot timpul în serios. Cartea este o colectie de poezii care se cititesc cu sufletul si cu mintea, nu se recita.”.
Nicolai Tăicuţu.
LanguageRomână
PublisherBookBaby
Release dateJun 9, 2014
ISBN9786069364222
Piatra piatră de e piatră

Related to Piatra piatră de e piatră

Related ebooks

Poetry For You