Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Învăț să citesc. Nivelul 1. PRIETENII CĂȚELUȘI. Aventură în Hawaii
Învăț să citesc. Nivelul 1. PRIETENII CĂȚELUȘI. Aventură în Hawaii
Învăț să citesc. Nivelul 1. PRIETENII CĂȚELUȘI. Aventură în Hawaii
Ebook32 pages10 minutes

Învăț să citesc. Nivelul 1. PRIETENII CĂȚELUȘI. Aventură în Hawaii

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Învăţ să citesc este o colecţie special creată pentru a-i ajuta pe cei mai mici cititori să pornească în aventura lecturii. Formatul accesibil, poveştile bogat ilustrate şi textul adaptat la nivelul de înţelegere al copiilor de vârstă preşcolară contribuie la captarea atenţiei şi a interesului cititorilor începători şi îi motivează totodată să păşească încrezători în lumea magică a poveştilor.

LanguageRomână
Release dateSep 11, 2018
ISBN9786063355615
Învăț să citesc. Nivelul 1. PRIETENII CĂȚELUȘI. Aventură în Hawaii
Read preview

Read more from Disney

Related to Învăț să citesc. Nivelul 1. PRIETENII CĂȚELUȘI. Aventură în Hawaii

Related ebooks