Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

101 Dalmatieni / 101 Dalmatians Povesti Bilingve
101 Dalmatieni / 101 Dalmatians Povesti Bilingve
101 Dalmatieni / 101 Dalmatians Povesti Bilingve
Ebook38 pages36 minutes

101 Dalmatieni / 101 Dalmatians Povesti Bilingve

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cu poveștile bilingve Disney înveți în cel mai plăcut mod cuvintele de bază ale limbii engleze, în enunțuri simple și ușor de reținut. Iar activitățile distractive din carte te ajută să îți îmbogățești vocabularul cu noțiuni uzuale despre îmbrăcăminte, alimente, animale, hobby-uri etc.

LanguageRomână
Release dateJul 24, 2013
ISBN9786060731320
101 Dalmatieni / 101 Dalmatians Povesti Bilingve

Read more from Disney

Related to 101 Dalmatieni / 101 Dalmatians Povesti Bilingve

Related ebooks