Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Căsuța din zăpadă
Căsuța din zăpadă
Căsuța din zăpadă
Ebook31 pages13 minutes

Căsuța din zăpadă

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Se pare că toată lumea a uitat că azi e ziua Bursucului și se pregătește să participe la ceaiul organizat de hermină în pădure. Însă pe el nu l-a invitat nimeni...
O poveste despre prietenie și magia zilelor de sărbătoare petrecute alături de cei dragi

LanguageRomână
Release dateSep 25, 2019
ISBN9786063356667
Căsuța din zăpadă
Read preview

Read more from Peter Bently

Related to Căsuța din zăpadă

Related ebooks

Children's Holidays & Celebrations For You

View More